Skip to main content
x

Академиялық күнтізбе

Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – оқу жылы ішінде  оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіптік іс-тәжірибелерді өткізу күнтізбесі (демалыс күндері (каникулдар мен мерекелер көрсетілген).