Skip to main content
x

Ғылыми-техникалық кеңес

ҒТК негізгі міндеттері:   

- университеттің ғылыми қызметінің тиімділігін арттыру;   

- ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ТКЖ) үшін тақырыпты іріктеу және перспективалық жоспарлау сапасын арттыру;

- жоғары оқу орны ғылымының өндіріспен, инновациялық қызметпен байланысын дамыту, жоғары білікті мамандарды даярлау, университеттің ғылыми әлеуетін тиімді пайдалану міндеттерін шешуге ҒЗЖ бағыттылығын үйлестіру және өзектендіру.

Ғылыми-техникалық кеңестің негізгі функциялары:

- Шарттық ҒЗЖ және ТКЖ перспективалық жоспарлау мәселелерін қарау, оларды үйлестіру жоспарлары мен ғылыми-техникалық бағдарламаларға енгізуге ұсыну, басқа ғылыми ұйымдармен және мекемелермен өзара іс-қимыл мәселелерін үйлестіру;

- ЖОО-ның ғылыми бағыттарын ескере отырып, мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ-ның бес жылдық жоспарларының жобаларын қарау, оларды үйлестіру жоспарлары мен ғылыми-техникалық бағдарламаларға енгізуге ұсыну, басқа ғылыми мекемелермен және ұйымдармен орындалатын бірлескен жұмыстардың тақырыптарын үйлестіру, мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша орындалатын ҒЗЖ-ның жылдық жоспарларын қарап, ректорға бекітуге шығару;

- Ғылыми-техникалық өнімді жасауға (беруге) арналған шарттар бойынша орындалатын ҒЗЖ мен ТКЖ жылдық және тақырыптық жоспарларын қарау және ректорға бекітуге шығару; талдау негізінде ғылыми зерттеулерді одан әрі дамыту жолдары мен перспективаларын анықтау және оларды практикаға енгізу;

- Жоғары оқу орны ішіндегі байқауға ұсынылатын бастамашыл ҒЗЖ және ОКР бағдарламаларын қарастыру және оларды аймақтық, республикалық және халықаралық конкурстарға қатысу үшін ұсыну;

 - Факультет декандары/институт директоры, тақырыптар басшыларының ғылыми, өндірістік және қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептерін, университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ҒЗЖ бойынша жылдық есептерін, сондай-ақ жобалар бойынша есептерді тыңдау;

- Ғылыми қызмет бөлігінде ҒЗО, ҒЗЖ және кафедралардың жұмысын тыңдау және бағалау, ғылыми әлеуетті дайындау және пайдалану тиімділігі, материалдық көтермелеу құралдарынан кафедралық мемлекеттік бюджет тақырыптарының қызметкерлеріне сыйақы беру; 

- СҒЗЖ мәселелерін қарастыру және оқу процесінде ғылыми әзірлемелерді пайдалану, студенттерді ҒЗЖ-ға тарту. ҒЗТКЖ шеңберінде орындалатын дипломдық жұмыстардың, магистрлік диссертациялардың тақырыптарын келісу;

- Студенттер мен кафедра қызметкерлерінің қатарынан магистратура және докторантура арқылы ғылыми кадрларды даярлау жоспарларын талқылау, университеттің Ғылыми кеңесіне кандидатураларды ұсыну, қызметкерлердің ғылыми біліктілігін арттыру мәселелерін тағылымдамалар арқылы қарастыру;

 - Ғылыми кеңеске сыйақы алуға аяқталған зерттеулерді ұсынуға ұсыныстар енгізу;

 - Ғылыми кеңеске ғылыми конкурстарға қатысу, сондай-ақ Жас ғалым грантын алу үшін кандидатуралар, университеттің бюджеттен тыс қаражатынан қаржыландырылатын ғылыми жобалар, конкурстық негізде қаржыландырылатын халықаралық және республикалық конкурстарға арналған жобалар туралы ұсыныстар дайындау;

- Ғылыми бағыттарды, ғылыми және инновациялық бағдарламалар мен жобаларды, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, монографияларды, ғылыми мақалалар жинақтарын бағалау және сараптау.