Skip to main content
x

Бакалавриат

Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-де үздіксіздік пен сабақтастық қағидасы негізінде ҰБШ, СБШ, Дублиндік дескрипторларға, кәсіптік стандарттар мен еңбек нарығының талаптарына сәйкес Еуропалық білім беру бағдарламаларының үлгісін тиімді енгізу мақсатында негізгі құзыреттер ескеріліп, бакалавриаттың 45 мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламалары әзірленуде.

 Университетте 2012 жылдан бастап төмендегі мамандықтар бойынша көптілді білім беру бағдарламалары іске асырылуда:

 • 5В011200 - Химия
 • 5В070100 - Биотехнология
 • 5В011300 - Биология
 • 5В011600 - География
 • 5В060800 - Экология
 • 5В011100 - Информатика
 • 5В010900 - Математика
 • 5В011000 - Физика
 • 5В010200 – Бастауышта оқыту педагогика мен әдістемесі   
 • 5В050900 - Қаржы
 • 5В080100 - Агрономия


2017 жылдан бастап төмендегі мамандықтар ағылшын тілінде оқытылады:    

 • 5В011200 - Химия
 • 5В011300 - Биология
 • 5В011100 - Информатика
 • 5В011000 - Физика


Көптілді білім беру бағдарламасы мазмұнының 50% оқыту тілінде оқылатын пәндерден,  30% - ағылшын тіліндегі пәндерден және 20%  - екінші (қазақ/орыс) тілдерінде құрылған.
Университетте техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар тұлғалар үшін жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісі ұйымдастырылады. Бұл жағдайда білім беру бағдарламасының көлемі мен сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда кредиттерді қайта есептеу және бұрын игерген пәндерді    есепке алу жүзеге асырылады. Оқу мерзімі 2-3 жыл. Жоғары білім негізіндегі білім беру бағдарламаларында тек кәсіби дайындық көзделеді және оларға негізгі және бейінді пәндер тптамасы енеді.Білім беру бағдарламалар:

 • 6B01101 Педагогика және психология
 • 6В01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
 • 6В01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
 • 6В01403 Дене шынықтыру және спорт
 • 6В01404 Көркем еңбек және жобалау графикасы
 • 6В01501 География-Тарих
 • 6В01516 География және қоршаған орта
 • 6В01504 Негізгі мектептегі химия және биология (көп тілде білім беру)
 • 6В01507 Химия және биология (көп тілде білім беру)
 • 6В01506 Математика (көптілді білім беру)
 • 6В01508 Математика-Информатика (көптілді білім беру)
 • 6В01509 Математика-Физика (көптілді білім беру)
 • 6В01510 Физика - Информатика (көптілді білім беру)
 • 6В01511 Физика
 • 6В01513 Информатика және робототехника (көптілді білім беру)
 • 6В01514 Биология
 • 6В01601 Тарих және дінтану
 • 6В01701 Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын,неміс/қытай)
 • 6В01703 Шет тілі: негізгі мектептегі екі шет тілі (неміс,ағылшын)
 • 6В01704 Орыс тілі және әдебиет
 • 6В01705 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет (ДОТ)
 • 6В01706 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
 • 6В01707 Қазақ тілі мен әдебиеті
 • 6В01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, инклюзивті білім беру тьютері
 • 6B02101 Дизайн және компьютерлік графика
 • 6В02301 Қазақ филологиясы
 • 6В02302 Аударма ісі
 • 6B03101 Психология
 • 6B03201 Кітапхана ісі
 • 6B04101 Банк ісі және қаржы менеджменті
 • 6B04102 Есеп және аудит (Бухгалтерлік есеп пен экономикалық талдау)
 • 6B04103 Салалардағы менеджмент
 • 6B04104 Экономист талдаушы
 • 6B04201 Құқықтану
 • 6B05201 Экология
 • 6B05101 Биология
 • 6B05102 Биотехнология сала бойынша
 • 6B05301 Физика
 • 6B06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер
 • 6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі)
 • 6B06103 Информатика (желілік және WEBтехнологиялар)
 • 6B07101 Автомобильдер көліктерін пайдалану
 • 6B07102 Машина жасау технологиясы мен кесумен металдарды өңдеу
 • 6B07203 Сақтау технологиясы және дәндерді өңдеу
 • 6B07202 Тау-кен ісі
 • 6B07301 BIM - технологиямен ғимараттарды және имараттарды жобалау
 • 6B08101 Агрономия
 • 6B08102 Топырақтану және агрохимия
 • 6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
 • 6B08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы
 • 6B08701 Ауылшаруашылық техникасы және технологиясы
 • 6B10101 Медицина
 • 6B10103 Мейірбике ісі
 • 6B11101 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
 • 6B11102 Туризм
 • 6B11203 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

 

Элективті пәндер каталогы: