Skip to main content
x

Erasmus+ KA1

Негізгі әрекет 1
Оқу ұтқырлығы


1.    Кредиттік ұтқырлық: көпшілікке мәлім Erasmus+ бағдарламасы  еуропалық емес елдердің университтері, студенттер мен оқытушылар үшін қолжетімді. Erasmus+ кредиттік ұтқырлықты, яғни студенттердің 3 айдан 12 айға дейінгі мерзімдегі ұтқырлығы (екіжақты) қаржыландырады. Міндетті ереже – қабылдаушы ЖОО-нда алынған кредиттік бірліктер өзінің ЖОО-да танылуы және есептелуі тиіс. Еуропалық азаматтар әлемнің кез келген ЖОО-да оқу немесе сабақ беруді таңдау құқығына ие болады, ал еуропалық емес студенттер мен оқытушылар Еуропада білім алып, сабақ бере алады және тағылымдамадан өту, яғни Еуропа елдері мен одан тыс жерлерде  білім беру және оқыту секторларының барлық өкілдеріне арналған  білім, оқыту және біліктілігін арттыру мүмкіндіктеріне ие болады. Оқытушылар құрамының өкілдері өз университеттерінде өзгерістердің жол көрсетушісі ретінде қарастырылады.
Стипендиялар 1 Бағдарлама елдері мен Серіктес елдердің ЖОО арасындағы ЖОО аралық келісімдер негізінде бөлінеді. Бұл Әрекет орталықсыздандырылған: оны басқару  Бағдарлама елдеріндегі Ұлттық агенттік желісіне жүктелген. Бірақ тек Бағдарлама елдеріндегі ЖОО ғана консорциум атынан өз елінің Ұлттық Агенттігіне өтінім бере алады.

___________

(1) 1Бағдарлама елдеріне ЕО 28 мүше елі, сондай-ақ Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Түркия және бұрынғы Югославия Республикасы Македония жатады, яғни бағдарламаны қаржыландыруға өз үлестерін қосатын  және бағдарламаны басқару үшін Ұлттық Агенттігі бар барлық елдер жатады.  Серіктес елдерге әлемнің бар қалған елдері жатады.
2.    Дәреже алуға арналған ұтқырлық:  еуропалық және – ішінара – еуропалық емес ЖОО  консорциумдарымен жоғары сапалы магистрлік бағдарламалар ұсынылады. Бұл Erasmus Mundus бағдарламасы I Әрекетінің жалғасы, ол бүкіл әлем бойынша оған қатысатын университеттердің табыстылығын дәлелдеп, танымалдылығының артуына мүмкіндік  берді. Кез келген елдің студенттері мен оқытушылары магистрлік бағдарламалар бойынша оқуы үшін шәкіртақы ала алады. Студенттер  ЕО-тың кем дегенде екі мемлекетінде білім алу мүмкіндігіне ие болады. Бұл Әрекетті басқару  Брюсселде Білім, аудиовизуалды құралдар және мәдениет жөніндегі Атқарушы Агенттігімен (бұдан әрі - EAСEA) қамтамасыз етіледі.
Бұрын, ЕМ I Әрекеті аясында докторантура бағдарламасы (Erasmus Mundus Бірлескен Докторлық Дәрежесі) бойынша грант алуға мүмкіндік болатын. Жаңа бағдарламада  докторантура бағдарламасы Мари Склодовская-Кюри (Горизонт-2020) бағдарламасымен біріктірілген. Бұл Әрекет әлемнің кез келген елдерінің ЖОО үшін қолжетімді, бірақ тек Бағдарлама Елдерінің оқу орындары ғана консорциум атынан EAСEA өтінім бере алады.

 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіндегі бағалау жүйесі

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған сандық эквиваленті бар әріптік жүйеге (оң бағалар, кему шамасына қарай, "А"-дан "D" – ге дейін (100-50) және "қанағаттанарлықсыз" - "FХ" (25-49), "F" (0-24) сәйкес келетін 100 балдық шкала  және дәстүрлі жүйе бағалары бойынша бағаланады. "FХ" бағасы қорытынды емтихан үшін ғана қойылады.

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық эквивалент

Балдар (%- дық мазмұн)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Критерийлер

А

4,0

95-100

Өте жақсы

Бағдарламалық материалды толық көлемде терең және мағыналы меңгеріп, оны жоғары ғылыми-теориялық деңгейде баяндайды, негізгі және қосымша әдебиеттерді зерттейді және осы материалды жауаптарда шебер қолданады; білім беру бағдарламасының мәселелерінде құзыретті, пәнаралық және пәнаралық байланыстарды орнатады; теориялық ережелерді мысалдармен, схемалармен, есептеулермен және т.б. растай алады, теориялық материалды күрделілігі жоғары есептерді шешу үшін қолдана алады. Жауап беру кезінде бір немесе екі дәлсіздік болуы мүмкін, оны студент мұғалімнің ескертуінен кейін тез және оңай түзетеді

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

Емтихан бағдарламасында көзделген көлемде материалдың мазмұнын толық ашады, негізгі және қосымша әдебиетті оқиды; материалды сауатты тілде баяндайды, қаралатын пәндерде қабылданған ұғымдар мен терминологияны меңгереді; білім беру бағдарламасының бағытын жалпы біледі; теориялық материалды күрделілігі орташа деңгейден жоғары міндеттерді шешуге сәтті қолдана алады; материалды ұсынуда сұрақтарға жауаптардың мазмұнын бұрмаламайтын ұсақ олқылықтар жіберілд

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

Негізгі терминология және мәселелерде қаралатын ережелер теориялары бойынша білімі бар; типтік міндеттерді шешу үшін теориялық материалды қолдана алады; елеусіз қателіктер мен дәлсіздіктерге, материалды баяндаудың логикалық бірізділігінің бұзылуына жол береді, теориялық ережелерді жеткілікті дәлелдемейді

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

Негізгі бағдарламалық материалды білудегі олқылықтарды анықталады, қосымша сұрақтарға жауап беруде түбегейлі қателіктер жібереді; одан әрі кәсіби қызмет үшін жеткіліксіз білім көлемін көрсетеді.

F

0

0-24

Пәннің мәні мен міндеттерін толық түсінбеу

 

Виза. Сақтандыру. Тұру

Халықаралық жобаларды басқару орталығы виза, сақтандыру және тұруға көмек береді.

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіндегі Erasmus + KA1 кредиттік ұтқырлық бойынша байланыс:

koksuprojects@kgu.kz

saduova.2018@bk.ru

+77162255509